/ Choroby Sromu /

Kłykciny kończyste

Kłykciny kończyste to choroba przenoszona drogą płciową, infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego (Human papillomavirus – HPV). Wyróżnia się ponad 120 typów  wirusa HPV, jednak tylko kilka z nich powoduje kłykciny (HPV typ 6 i 11). Nie są to typy onkogenne, które mogą prowadzić do powstaną raka szyjki macicy, niemniej infekcja HPV (6 i 11) na szyjce macicy może prowadzić do rozwoju dysplazji małego stopnia (LSIL).

  • Zakażenie wirusem HPV błon śluzowych może przebiegać w postaci utajonej (bezobjawowej) i objawowej.

Zmiany zazwyczaj rozwijają się po upływie od 3 tygodni do 8 miesięcy od kontaktu z wirusem. Uznaje się, że wirus może wykazywać aktywność w nabłonku do 3 lat od pierwotnej infekcji. Występują w okolicy odbytu, przedsionka pochwy, wzgórka łonowego, warg sromowych, pochwy, szyjki macicy oraz cewki moczowej. Kłykciny mają postać drobnych wykwitów w postaci jasnoróżowych grudek, czasem powierzchnia wykwitów pokrywa się brodawkowatymi wypustkami. Wraz z rozwojem choroby, zmiany skórne zaczynają przypominać różyczki kalafiora.

U kobiet kłykciny kończyste znajdują się najczęściej na wargach sromowych, w ujściu cewki moczowej, na kroczu, w okolicy odbytu oraz w pochwie, przedsionku pochwy albo części pochwowej szyjki macicy

Kłykcinom kończystym może niekiedy towarzyszyć ból czy świąd, w okresie intensywnego wzrostu. Najczęściej kłykciny są bezobjawowe.

Diagnostyka kłykcin  w gabinecie ginekologicznym opiera się na makroskopowej / klinicznej  ocenie  sromu,  bez wskazań do pobierania wycinków i badania histopatologicznego. Leczenie kłykcin powinno być prowadzone wg. obowiązujących zasad.  Zaleca się, aby pacjentka pozostawała w regularnej kontroli ginekologicznej z rozmazem cytologicznym wg. zaleceń lekarza (towarzysząca infekcja onkogennym typem wirusa HPV może być odpowiedzialna za powstanie dysplazji szyjki macicy).