Choroby sromu ze świądem i bólem

VI. Liszaje współistniejące z wulwodynią – cz. 1

Grupa na Facebooku

Liszaje, współistniejące z wulwodynią cz. 1

HASŁO: chorobysromu.01.34

W materiale:
  1. Liszaj prosty i twardzinowy

  2. Leczenie

Artykuły:
  1. E-BOOK: “Wulwodynia – tajemnicza choroba kobiecego ciała”
Wolny dostęp do pełnych tekstów:
  1. Marfatia YS; Genital contact allergy: A diagnosis missed. Indian J Sex Transm Dis AIDS.2016 Jan-Jun; 37(1): 1–6 : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4857673/
  2. Contact dermatitis of vulva: https://www.issvd.org/contact-dermatitis-of-the-vulva/
  3. Lichen sclerosus: https://www.uptodate.com/contents/vulvar-lichen-sclerosus-beyond-the-basics
  4. Yordanov A. Vulvar leukoplakia: therapeutic options –  2020 Sep; 19(3): 135–139 : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7573333/